Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс, як на денну так і на заочну форми навчання. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу до магістратури, потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови ЄВІ, який проводиться у формі ЗНО, а для цього:

 1. Зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 1800), реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років. Вступники, які завершують навчання у інших закладах освіти,  реєструються для складання ЄВІ  за місцем навчання https://pk.kpi.ua/entry-5-course/. Подробиці реєстрації вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського https://pk.kpi.ua/dates-master/.
 2. 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови.

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!!!!!!!

Більш докладна інформація на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського


ПЕРЕЛІК СКАН-КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ПОТРІБНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати jpg, pdf):

 • паспорт  (1, 2 сторінки) / ID - картка (з двох сторін);
 • ідентифікаційний код;
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток;
 • у разі відсутності диплому – довідка із закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Корисна інформація для вступу на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Освітні програми підготовки магістрів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Програми вступних іспитів  для вступу до магістратури кафедри інженерії поверхні ЗФ

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра:


Навчаючись в магістратурі студенти вивчають сучасні і перспективні методи модифікування поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення, які потребують підготовку нових фахівців галузі. Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій в інженерії поверхні. На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших студентів допомагають розвиватись цій перспективній галузі.