Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання в магістратурі триває 2 роки.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно:

  • подати документи(перший етап – з 2 липня по 6 липня, другий етап – з 25 липня по 05 серпня)
  • cкласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня).

Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Корисна інформація для вступу на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Програми вступних іспитів  для вступу до магістратури кафедри інженерії поверхні ЗФ

Програми додаткового фахового випробування для вступу  на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо - професійну програму підготовки магістра:

Програма вступного екзамену з іноземної мови

 

Спеціалізація «Спорідненні технології зварювання та ресурсозбереження»

Навчаючись в магістратурі студенти вивчають сучасні і перспективні методи модифікування поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення, які потребують підготовку нових фахівців галузі. Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій в інженерії поверхні. На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших студентів допомагають розвиватись цій перспективній галузі.

Cпеціалізація «Інженерія та нанотехнології покриттів»

Студенти вивчають сучасні технологічні процеси створення функціональних поверхонь для потреб машинобудування, суднобудування, авіаційної та космічної промисловості, ремонтного виробництва, в тому числі технології нанесення вакуумних нано- та мікропокриттів, газотермічних покриттів, наплавлення тощо. Набувають знань та навичок щодо методів комп’ютерного моделювання та проектування обладнання для реалізації згаданих технологічних процесів. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, інженерами-дослідниками на виробництвах та в науково-дослідних організаціях, що розробляють та виготовляють вироби загальнопромислового та спеціального призначення із особливими вимогами до властивостей поверхонь