Вступ на 1 курс
(за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4-х. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо твоя спеціальність входить до переліку споріднених спеціальностей входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш (тобто така спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) для вступу до зварювального факультету «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ти маєш право скласти вступні випробування з наступних конкурсних предметів:
1.    Математика;
2.    Фізика,
або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням й претендувати навчатись за державним замовленням.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Ключові дати

  • 12-24 липня 2018 р.прийом заяв та документів
  • 25-31 липня 2018 р. – проведення вступних випробувань
  • 1 серпня 2018 р. – оприлюднення результатів конкурсу у вигляді рейтингового списку вступників
  • 1-6 серпня 2018 р. – виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  • 7 серпня 2018 р. – зарахування вступників за державним замовленням

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно!
Екзамени розпочнуться з 25 липня.

Корисна інформація для вступу на 1 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: