Вступ на 1 курс
(за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спеціальність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Ключові дати

  • 10-22 липня 2019 р.прийом заяв та документів
  • 23-25 липня 2019 р. – проведення вступних випробувань
  • 26 липня 2019 р. – оприлюднення результатів конкурсу у вигляді рейтингового списку вступників
  • 27-31 липня 2019 р. – виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  • 1 серпня 2018 р. – зарахування вступників за державним замовленням
  • 7 серпня 2019 р. - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно!

Екзамени будуть відбуватись у період з 23 до 25 липня. Не впусти можливість!!!!!

 

Корисна інформація для вступу на 1 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: