Вступ на 1 курс
(за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю. Але цього року сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу. Ти можеш використати сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2020 році

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 13 серпня по 22 серпня включно

Екзамени будуть відбуватись у період з 25 до 27 липня. Не впусти можливість!!!!!

Адреса приймальної комісії ЗФ: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кім. 142-2, 3 поверх
Телефон для довідок ЗФ: (098) 386 56 70
E-mail ЗФ: pkzfimz@gmail.com
Telegram ЗФ: https://t.me/zf_abit_2018 та https://t.me/zf_imz_abitur_2020

 

Освітня програма «Технологічні системи з'єднань та інженерії поверхонь»

Хочете пов’язати своє життя з роботою у найперспективніших напрямах? Таких, як автомобілебудування, авіабудування, нафтохімічна промисловість, медицина, нові технології нанесення декоративних та зносостійких поверхневих шарів.
Висновок буде очевидним - це фахівці з споріднених технологій зварювання та ресурсозбереження. Стрімкий розвиток техніки і технологій, які базуються на споріднених процесах зварювання, зокрема, модифікуванні та зміцненні поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення спричинив потребу у підготовці нових фахівців галузі.
Програма підготовки за спеціалізацією «Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження» включає в себе обов’язкове вивчення комп’ютерного твердотільного проектування, моделювання та комп’ютерного забезпечення технологій інженерії покриттів.
Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин і конструкцій стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій.  На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших випускників необхідні для розвитку цієї перспективної галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Корисна інформація для вступу на 1 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: