У липні 2020 року на основі кафедр електрозварювальних установок та інженерії поверхні народилась нова кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхонь. Метою об’єднання було відповідність викликам сьогодення та посилення науково-педагогічного потенціалу.

Адже сучасне виробництво - це комп’ютеризоване обладнання та технології. Сучасний тренд економіки - це смарт (розумне) виробництво, смарт споруди, смарт транспорт, цифрові фабрики. В галузі автоматизації зварювального обладнання та інженерії поверхонь вже не можливе сучасне виробництво без розумних (смарт) підходів: комп’ютерних та мережевих технологій. 

Сучасне виробництво це: комп’ютеризоване обладнання, верстати із ЧПК, роботизовані виробництва, ЗD моделювання, віртуальне доопрацювання технологій нанесення порошкових матеріалів, наплавлення, пересилання 3D моделі та дистанційне виготовлення, 3D-зварювання., 3D-друк.

Наші студенти опановують:

 • загально інженерні дисципліни та механіку; 
 • матеріали  та технології;
 • електрику та електроніку; 
 • мікроконтролери та їх програмування;
 • комп’ютерні та мережеві технології;
 • управління комп’ютеризованим обладнанням;
 • автоматичне керування, верстати із ЧПК, роботи;
 • з’єднання та інженерія поверхні. 

Наукова складова кафедри розвивається у сучасних напрямках:

 • системи штучного інтелекту у технологіях з'єднань та інженерії поверхонь;
 • підготовка порошкових матеріалів для ЗD-друку;
 • роботизовані комплекси зварювання тиском;
 • плазмові та вакуумно-конденсаційні технології;
 • імпульсно-плазмове зміцнення поверхні;
 • контроль металевих конструкцій з метою запобігання аварійних ситуацій;
 • використання електролізно-водневих генераторів для з'єднання металів;
 • альтернативні джерела енергії з використанням повітряно-водо-вуглецевої плазми;
 • смарт електроди для зварювання тиском.