Вже відомо всім, що в сучасному індустріальному світі не можливо без комп’ютерних смарт технологій, які забезпечують керування, моделювання, налагодження, онлайн програмну підтримку різноманітних технологічних систем.

На даний час в провідних технічних навчальних закладах та компаніях стрімко розвиваються технологічні системи в галузі зварювання, інженерії поверхні, наноматеріалів, створення багатофункціональних покриттів для зміцнення та захисту деталей і елементів конструкцій, підвищення ресурсу військової зброї. Особлива увага приділяється адитивним технологіям - 3D друку об’ємних об’єктів, а також біосумісним покриттям для імплантів, які забезпечують їх вживлення в організм людини.

Першим стратегічним пріоритетним напрямком інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 роки визначено впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій та освоєння альтернативних джерел енергії. Саме на вирішення цих проблем був спрямований проект представлений вченими нашій кафедрі, що став переможцем та визнаний інвесторами і Міжнародним експертним журі на конкурсі стартапів «Sikorskу Challenge», який щорічно проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В цьому році на зварювальному факультеті створено нову кафедру «Смарт технологій з’єднань та інженерії поверхонь», викладачі якої мають багаторічний досвід роботи у перелічених науково-технологічних напрямках. Зараз на кафедрі працюють 4 професори, 10 доцентів, що дає можливість студентам успішно реалізувати наукові плани навчаючись в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь» надають студентам широкий вибір навчальних дисциплін, деякі з них наведені нижче, повністю можна ознайомитись на сайті Інституту матеріалознавства і зварювання ім. Є.О. Патона.

 1. Навчальні дисципліни із основ програмування;
 2. Навчальні дисципліни з теорії автоматичного керування;
 3. Навчальні дисципліни із програмування автоматизованих технологічних систем в зварюванні;
 4. Навчальні дисципліни з комп’ютерного моделювання;
 5. Навчальні дисципліни з автоматичного керування зварюванням;
 6. Навчальні дисципліни із фізико-хімічних основ нанесення покриття та модифікації поверхні
 7. Навчальні дисципліни з відновлення та зміцнення поверхонь деталей машин;
 8. Навчальні дисципліни із контролю якості зварювання;
 9. Навчальні дисципліни з концентрованих джерел енергії;
 10. Навчальні дисципліни з роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем;
 11. Навчальні дисципліни з інноваційних технологій інженерії поверхні;
 12. Навчальні дисципліни з нанотехнологій в інженерії поверхні;
 13. Навчальні дисципліни з інтелектуальних технологічних систем;
 14. Навчальні дисципліни із управління ризиками у зварюванні;

Та інші.

Таким чином, на кафедрі «Смарт технологій з’єднань та інженерії поверхонь» існує вся необхідна комп’ютерна, технічна та наукова база, це сучасні комп’ютерні класи, лабораторії зі заварювання та наплавлення, напилення функціональних покриттів, модифікування поверхні та інш., що надає студентам плідно навчатись, вдало виконувати та захищати бакалаврські, магістерські, докторські дисертації і успішно працевлаштуватися, як в Україні та і за кордоном.