Генадій Жук директор ДП "ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. ПАТОНА НАНУ"