Науково-технічний прогрес в цілому і інтенсифікація розвитку енергетики, нафтогазової, хімічної, інших галузей промисловості визначають необхідність вирішення проблеми підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій.

Застосування новітніх технологій наплавлення та напилення зносостійких покриттів робочих поверхонь дає можливість суттєво підвищувати ресурс безвідмовної роботи деталей і конструкцій.

Сферою діяльності фахівців спеціалізації "Інженерія та нанотехнології покриттів" та "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" обумовлена знаннями процесів інженерії поверхні, наплавлення і нанесення зносостійких покриттів

В Україні існує значна потреба у фахівцях з інженерії поверхні та споріднених технологій підприємств машинобудування, ремонтних підрозділів промислових підприємств, спеціалізованих центрів технічного обслуговування, науково-дослідних і проектно-конструкторських установ, напрямком діяльності яких є розробка новітніх технологій, матеріалів та обладнання для підвищення зносостійкості та експлуатаційної надійності техніки і обладнання.

Випускники спеціальності отримують глибокі знання і практичні навички застосування методів зміцнення, наплавлення і напилення зносостійких проти різноманітних видів зношення покриттів, розробки технологічних процесів, вибору і налагоджування обладнання, відпрацьовування режимів виконання технологічних операцій, організації роботи відповідних виробничих і ремонтних підрозділів підприємств.

Фахівці спеціалізації "Інженерія та нанотехнології покриттів" та "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" мають фундаментальні знання щодо технологічних процесів підвищення зносостійкості та зміцнення робочих поверхонь деталей машин різноманітними способами електродугового і плазмового наплавлення зносостійкого шару, утворення на робочих поверхнях покриття з необхідними функціональними властивостями за допомогою газотермічних, вакуумних та електронно-променевихметодів нанесення покриття.

Комплекс знань отриманий фахівцями спеціальності надає можливість суттєво скоротити терміни впровадження новітніх технологій підвищення зносостійкості деталей і конструкцій та створення високоефективних і гнучких технологічних комплексів виробничих і ремонтних виробництв.

Випускники спеціальності мають необхідні знання і практичні навички їх застосування у науково-дослідних, проектних та конструкторсько-технологічних установах, на виробничих підприємствах машинобудування, теплоенергетики, транспорту, тощо, при дослідженні і впровадженні новітніх технологій, матеріалів і обладнання для зміцнення, зварювання, наплавлення і напилення зносостійкого покриття.

Випускники спеціалізації "Інженерія та нанотехнології покриттів" та "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" здатні виконувати зазначену професійну роботу, здійснювати проектно-конструкторські, технологічні, контрольні, організаційні і дослідницькі виробничі функції та займати первинні посади – інженер, інженер-технолог зі зварювання, наплавлення і нанесення покриття, інженер з організації ремонту, інженер відділу технічного контролю, майстер, майстер зі зварювання, наплавлення і нанесення покриття, майстер ремонту машин і механізмів, викладач професійного навчального закладу, тощо.

Фахівці підготовлені кафедрою інженерії поверхні зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, працевлаштовані на багатьох широко відомих в Україні установах і підприємствах, серед яких: