Науково-технічний прогрес в цілому і інтенсифікація розвитку енергетики, нафтогазової, хімічної, інших галузей промисловості визначають необхідність вирішення проблеми підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій.

Застосування новітніх технологій наплавлення та напилення зносостійких покриттів робочих поверхонь дає можливість суттєво підвищувати ресурс безвідмовної роботи деталей і конструкцій.

Сфера діяльності наших фахівців обумовлена знаннями процесів інженерії поверхні, наплавлення і нанесення зносостійких покриттів

В Україні існує значна потреба у фахівцях з інженерії поверхні та споріднених технологій підприємств машинобудування, ремонтних підрозділів промислових підприємств, спеціалізованих центрів технічного обслуговування, науково-дослідних і проектно-конструкторських установ, напрямком діяльності яких є розробка новітніх технологій, матеріалів та обладнання для підвищення зносостійкості та експлуатаційної надійності техніки і обладнання.

Випускники спеціальності отримують глибокі знання і практичні навички застосування методів зміцнення, наплавлення і напилення зносостійких проти різноманітних видів зношення покриттів, розробки технологічних процесів, вибору і налагоджування обладнання, відпрацьовування режимів виконання технологічних операцій, організації роботи відповідних виробничих і ремонтних підрозділів підприємств.

Фахівці спеціалізації "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" мають фундаментальні знання щодо технологічних процесів підвищення зносостійкості та зміцнення робочих поверхонь деталей машин різноманітними способами електродугового і плазмового наплавлення зносостійкого шару, утворення на робочих поверхнях покриття з необхідними функціональними властивостями за допомогою газотермічних, вакуумних та електронно-променевихметодів нанесення покриття.

Комплекс знань отриманий фахівцями спеціальності надає можливість суттєво скоротити терміни впровадження новітніх технологій підвищення зносостійкості деталей і конструкцій та створення високоефективних і гнучких технологічних комплексів виробничих і ремонтних виробництв.

Випускники спеціальності мають необхідні знання і практичні навички їх застосування у науково-дослідних, проектних та конструкторсько-технологічних установах, на виробничих підприємствах машинобудування, теплоенергетики, транспорту, тощо, при дослідженні і впровадженні новітніх технологій, матеріалів і обладнання для зміцнення, зварювання, наплавлення і напилення зносостійкого покриття.

Випускники спеціалізації "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" здатні виконувати зазначену професійну роботу, здійснювати проектно-конструкторські, технологічні, контрольні, організаційні і дослідницькі виробничі функції та займати первинні посади – інженер, інженер-технолог зі зварювання, наплавлення і нанесення покриття, інженер з організації ремонту, інженер відділу технічного контролю, майстер, майстер зі зварювання, наплавлення і нанесення покриття, майстер ремонту машин і механізмів, викладач професійного навчального закладу, тощо.

Фахівці підготовлені кафедрою інженерії поверхні зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, працевлаштовані на багатьох широко відомих в Україні установах і підприємствах, серед яких: