Розвиток споріднених зі зварюванням процесів привів до створення нової інженерної спеціальності пов’язаної з процесами газотермічного нанесення покриття, яка з часом трансформувалась в підготовку фахівців з інженерії поверхні.

Підготовка спеціалістів цього профілю почалася у 1989 році на кафедрі зварювального виробництва зварювального факультету НТУУ «КПІ» з ініціативи декану зварювального факультету доцента, кандидата технічних наук А.М. Сливінського, доцентів кафедри зварювального виробництва к.т.н. І.М. Жданова та к.т.н. В.М. Духно при підтримці завідуючого кафедрою зварювального виробництва професора, д.т.н. В.М. Прохоренка.

Була створена нова спеціальність «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин».

1 квітня 1991 року на зварювальному факультеті НТУУ «КПІ» була відкрита кафедра відновлення деталей машин, якій доручалась підготовка інженерів з цієї спеціальності. Організатором і першим завідувачем кафедрою до листопада 1993 року був кандидат технічних наук, доцент Духно Владислав Михайлович. Перший завідувач кафедри к.т.н., доц. Духно Владислав Михайлович.

 

Зав.каф 1 До складу кафедри на час її організації входили кандидати технічних наук, доценти В.М. Корж, Б.В. Медко, С.М. Гетманець, Б.М. Горпенюк, завідувач лабораторією В.В. Конончук, навчальні майстри Ю. Л. Дідусенко, В.В. Ликов і за сумісництвом кандидат технічних наук, головний інженер ІМЕСГ М.В. Молодик. Основною концепцією розвитку і завданням кафедри на час заснування кафедри було забезпечення спеціалістами з вищою освітою перспективних електрогазотермічних технологічних процесів зварювального виробництва для відновлення та зміцнення деталей машин.

За період керівництва кафедрою В.М. Духно на кафедрі були захищені одна докторська і одна кандидатська дисертації, створювалися нові навчальні плани і програми профілюючих курсів. Заф.каф2

3 листопада 1993 року по червень 2001 року завідувачем кафедрою був доктор технічних наук, професор Корж Віктор Миколайович.

В цей період ведеться робота по створенню навчально – методичної бази підготовки спеціалістів, розширенню спектру фундаментальних уявлень і знання студентами зварювальних спеціальностей сучасних суміжних і споріднених технологій інженерії поверхні, починається уніфікація методичного забезпечення фундаментальної та загально – інженерної підготовки. На кафедрі розробляється освітньо – кваліфікаційна характеристика і освітньо – професійна програма Державного стандарту вищої освіти України підготовки бакалаврів і магістрів за спеціалізацією «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» в рамках напряму підготовки 0923 «Зварювання».

У лютому 1995 року відбувся перший випуск інженерів з цієї спеціальності. Головою Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів і робіт спеціалістів і магістрів багато років є замісник директора ІЕЗ ім. Патона НАН України, академік НАН України К.А. Ющенко.

Засідання першої Державної екзаменаційної комісії 4.02.1995 р. по випуску інженерів – електромеханіків за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій». У першому ряді з ліва на право: представник АНТК ім. О.К. Антонова Бойченко В.О., д.т.н., проф.. Кузнецов, к.т.н., доц. Медко Б.В., голова ДЕК, акад. НАН України, д.т.н., проф. К.А. Ющенко, д.т.н., проф. Корж В.М., асистент кафедри охорони праці М.Я. Подколзин. Засідання першої Державної екзаменаційної комісії 4.02.1995 р. по випуску інженерів – електромеханіків за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій». У першому ряді з ліва на право: представник АНТК ім. О.К. Антонова Бойченко В.О., д.т.н., проф.. Кузнецов, к.т.н., доц. Медко Б.В., голова ДЕК, акад. НАН України, д.т.н., проф. К.А. Ющенко, д.т.н., проф. Корж В.М., асистент кафедри охорони праці М.Я. Подколзин.У лютому 1995 року відбувся перший випуск інженерів з цієї спеціальності. Головою Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів і робіт спеціалістів і магістрів багато років є замісник директора ІЕЗ ім. Патона НАН України, академік НАН України К.А. Ющенко.

Поповнюється і розширюється науково – педагогічний склад кафедри. Під час святкування 100 – річчя НТУУ «КПІ» і 50 – річчя зварювального факультету у 1998 році на кафедрі викладали доктори технічних наук, професори В.М. Корж, В.Д. Кузнецов, В.М. Молодик, кандидати технічних наук, доценти Б.В. Медко, С.М. Гетманець, В.Н. Пащенко, асистенти Ю.С. Попіль, М.В. Александровський, В.В. Конончук, інженер з навчального процесу Л.Г. Глива, зав. лабораторією С.О. Чернявський.

До викладання спеціальних дисциплін долучалися провідні вчені Інституту електрозварювання Національної академії наук України, академік НАН України, доктор технічних наук, професор К.А. Ющенко, доктори технічних наук, професори Ю.С. Борисов, А.Л. Борисова, кандидат технічних наук доцент Л.І. Адєєва, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією Державтотранс НДІ проекту, кандидат технічних наук В.О. Какуєвицький, доцент Української сільськогосподарської академії кандидат технічних наук Л.П. Роговський, директор проекту Українсько – американського дослідницького центру «Пратт і Уітні - Патон» кандидат технічних наук О.В. Корж та інші.

З червня 2001 року по червень 2016 року кафедру відновлення деталей машин очолює доктор технічних наук, професор Кузнецов Валерій Дмитрович. Розгортаються роботи по оновленню і розвитку матеріально – технічного оснащення кафедри і розвитку наукової роботи.

На кафедрі захищено 2 докторських і 2 кандидатських дисертації, до захисту готуються 3 докторських і 3 кандидатські дисертації. Ведуться роботи по визначенню нового напрямку роботи кафедри по підготовці фахівців з інженерії поверхні. Авторським колективом у складі - співробітників ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України академіка НАН України К.А. Ющенка, професора Ю.С. Борисова і співробітників кафедри: професорів В.Д. Кузнецова і В.М. Коржа видано підручник «Інженерія поверхні», який отримав диплом лауреата премії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» другого ступеню за кращий підручник 2009 року. У січні 2010 року кафедра отримала нову назву «Інженерії поверхні».

З червня 2016 року кафедру Інженерії поверхні очолює доктор технічних наук, професор Смирнов Ігор Володимирович. Активно проводяться наукові дослідження в сфері нанотехнологій в інженерії поверхні.

Зараз на кафедрі працюють доктори технічних наук, професори В.І. Копилов, І.В. Смирнов, В.М. Пащенко, кандидати технічних наук, доценти Ю.С. Попіль, А.В. Чорний, Д.В. Степанов, зав. лабораторіями К.А. Баранцев, інженер К.О. Спіріна