Вступ на 1 курс
(за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спеціальність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2019 році

Ключові дати

  • 10-22 липня 2019 р.прийом заяв та документів
  • 23-25 липня 2019 р. – проведення вступних випробувань
  • 26 липня 2019 р. – оприлюднення результатів конкурсу у вигляді рейтингового списку вступників
  • 27-31 липня 2019 р. – виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  • 1 серпня 2018 р. – зарахування вступників за державним замовленням
  • 7 серпня 2019 р. - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно!

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

Фахові вступні випробування для вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводяться за програмами ЗНО 2019 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2019 року)

Екзамени будуть відбуватись у період з 23 до 25 липня. Не впусти можливість!!!!!

Адреса приймальної комісії ЗФ: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кім. 142-2, 3 поверх
Телефон для довідок ЗФ: (098) 386 56 70
E-mail ЗФ: pkzf18@gmail.com
Telegram ЗФ: https://t.me/zf_abit_2018

Освітня програма «Спорідненні технології зварювання та ресурсозбереження»

Хочете пов’язати своє життя з роботою у найперспективніших напрямах? Таких, як автомобілебудування, авіабудування, нафтохімічна промисловість, медицина, нові технології нанесення декоративних та зносостійких поверхневих шарів.
Висновок буде очевидним - це фахівці з споріднених технологій зварювання та ресурсозбереження. Стрімкий розвиток техніки і технологій, які базуються на споріднених процесах зварювання, зокрема, модифікуванні та зміцненні поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення спричинив потребу у підготовці нових фахівців галузі.
Програма підготовки за спеціалізацією «Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження» включає в себе обов’язкове вивчення комп’ютерного твердотільного проектування, моделювання та комп’ютерного забезпечення технологій інженерії покриттів.
Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин і конструкцій стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій.  На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших випускників необхідні для розвитку цієї перспективної галузі.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Корисна інформація для вступу на 1 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: