ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Кафедра Інженерії поверхні, Зварювального факультету

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка  (перелік спеціальностей 2015)

і включає наступні напрями:

1. Процеси вакуумно-дугового випаровування та осаджування покриттів.
2. Процеси і технології плазмового нанесення покриттів.
3. Технології з використанням високоенергетичних плазмо утворюючих сумішей в газотермічній обробці матеріалів.
4. Процеси і технології інтенсифікації плазмового спалення водовугільного палива.
5. Фізико-хімічні процеси при формуванні та випробовуванні матеріалів з покриттями.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Інженерії поверхні
(станом на 2018 р.)

Світоч Ілля Олександрович - аспірант 1-го року навчання (денна форма):
тема роботи: Плазмові багатофазові покриття з нанорозмірними складовими з підвищеними фізико - механічними характеристиками

Семенов Микола Іванович - аспірант 2-го року навчання (заочна форма):
тема роботи: Активація процесу утворення ультрадисперсних металокерамічних структур вуглецевою плазмою для зміцнення деталей

Фурман Вячеслав Костянтинович - аспірант 2014 року вступу
тема роботи: Підвищення експлуатаційних властивостей плазмово-напилених покриттів з застосуванням нанодисперсних порошків

Вступникам до аспірантури в 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Встановлення параметрів керування процесом вакуумно-дугового випаровування. Дослідження процесу осадження покриттів на вироби в сипучій масі. Встановлення взаємозв’язку між параметрами випаровування та процесами осадження покриттів на вироби в сипучій масі.
№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Керування процесами вакуумно-дугового випаровування та осаджування покриттів на вироби в сипучій масі

Встановлення параметрів керування процесом вакуумно-дугового випаровування.
Дослідження процесу осадження покриттів на вироби в сипучій масі.Встановлення взаємозв’язку між параметрами випаровування та процесами осадження покриттів на вироби в сипучій масі.

Cмирнов І.В,
2. Підвищення службових характеристик функціональних поверхонь застосуванням градієнтних плазмових покриттів Встановлення взаємозв’язку структури багатокомпонентного покриття від співвідношення та умов подавання компонентів. Розробка спеціалізованого обладнання для нанесення градієнтних покриттів. Встановлення закономірностей формування градієнтних покриттів. Розробка нових методів підвищення міцності зчеплення покриття з основою. Пащенко В.М.
3. Використання воднево-кисневого плазмового струменю при напиленні функціональних покриттів

Досліження тепло-фізичних властивостей плазмового струменю з використанням, в  якості, плазмоутворюючого газу, суміші яка виробляється електролізно-водяними генераторами. Встановлення взаємозв’язку між енергетичними показниками частинки матеріалу в струмені та якісними показниками покриття.
Розробка та вдосконалення обладнання, технології

Попіль Ю.С.
4.

Розробка технології плазмового спалення водо-вугільної суспензії для ефективного нагрівання топочного простору

Дослідження теплофізичних  властивостей плазмового струменю., в якому відбувається газифікація водовугільної суспензії,  горіння основного факелу.
Дослідження хімічних складових , по довжині плазмового струменю і основого факелу.
Дослідження теплоенергетичних параметрів процесу.
Розробка та дослідження ресурсу роботи вузлів плазмотрону, обладнання та технології плазмового спалення.

ПопільЮ.С.
5. Фізико-хімічні процеси при плазмовому напиленні та руйнуванні матеріалів з покриттями

Дослідження основних закономірностей впливу складу, структури покриттів на характеристики їх міцності та опору руйнування.
Управління адгезійно-когезійними властивостями плазмових металевих і металокерамічних покриттів із наноскладовими.
Взаємозв’язок параметрів тріщиностійкості з технологічними параметрами напилення покриттів.
Оцінка функціональних властивостей напилених покриттів по параметрах внутрішнього тертя.

Копилов В. І.