ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Кафедра Інженерії поверхні, Зварювального факультету

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка  (перелік спеціальностей 2015)

і включає наступні напрями:

1.

2.

3.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Інженерії поверхні
(станом на 2018 р.)

Світоч Ілля Олександрович - аспірант 1-го року навчання (денна форма):
тема роботи: Плазмові багатофазові покриття з нанорозмірними складовими з підвищеними фізико - механічними характеристиками

Семенов Микола Іванович - аспірант 2-го року навчання (заочна форма):
тема роботи: Активація процесу утворення ультрадисперсних металокерамічних структур вуглецевою плазмою для зміцнення деталей

Вступникам до аспірантури в 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень: