ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНЕВО-КИСНЕВОГО ПЛАЗМОВОГО СТРУМЕНЯ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОКРИТТЯ

RESEARCH OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF HYDROGEN - OXYGEN PLASMA JET AT THE DEPOSITION OF COATING

Захист магістерської дисертації ОНП  “ Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження”,  спеціальності 131 "Прикладна механіка"
Горизонтальная линия

🔺19 ТРАВНЯ 2020 (вівторок) об 11 год

🔺 Аудиторія 216, 23 корпус (можливі зміни місця проведення),

кафедра Інженерії поверхні, Зварювальний факультет, КПІ ім. Ігоря Сікорського

👤 МАГІСТР - Захаров Євгеній Анатолійович

👤 Керівник - Попіль Юрій Станіславович

Горизонтальная линия

Актуальність теми 

Одним з важливих наукових напрямків є розробки з енергозберігаючих технологій та використання нових джерел енергії. Перспективним напрямком є використання воднево-кисневої суміші в концентрованих джерел енергії до яких відноситься плазмовий струмінь. Ефективність використання залежить від конструкції плазмотрону, що генерує плазму та плазмоутворюючої суміші. 

До плазмоутворюючих середовищ  висувається ряд вимог, одним з яких є низька  собівартість  та  високі  теплофізичні  властивості  плазмового струменю. Воднево-киснева суміш (ВКС), яка виробляється ЕВГ складається з двох частин водню (Н2) та однієї частини кисню (О2).   

Використання для плазмових процесів воднево-кисневої суміші, в якості плазмоутворюючого середовища – екологічно чистого і відновлюваного джерела енергії, викликає цікавість, за рахунок своїх теплофізичних властивостей. А також використання електролізно-водяних генераторів (ЕВГ), які дозволяють отримувати пальну суміш безпосередньо на робочому місці, значно зменшує транспортні витрати і відкидає необхідність в балонному господарстві, робить використання воднево-кисневої, суміші економічно конкурентоспроможним джерелом енергії по відношенню до інших газових пальних та плазмоутворюючих сумішах.

Тому використання воднево-кисневої суміші, як плазмоутворювальні    має великий потенціал застосування в машинобудуванні, а саме в таких процесах  як плазмове напилення, різання та зварювання та інше.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

 Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри інженерії поверхні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета і задачі дослідження

Визначити умови отримання стабільного процесу генерування низькотемпературної воднево-кисневої плазми атмосферного  тиску, електродуговим способом, дослідити теплофізичні властивості плазмового струменя та ефективність його застосування в процесах газотермічної обробки  матеріалів.

Об’єкт дослідження

Воднево-кисневий плазмовий струмінь.