Опис освітньої програми

Спеціальність «Прикладна механіка» – сьогодні користується підвищеним попитом у роботодавців як в Україні, так і в усьому світі. Спеціалісти з  прикладної механіки беруть участь на всіх етапах життєвого циклу продукції — від ідеї й дизайну до виробництва, експлуатації та забезпечення якомога довшого періоду надійної роботи. Фахівців з прикладної механіки чекають у галузі виробництва сучасних електронних приладів, медичній, харчовій, транспортній галузі, у індустрії краси – і не тільки.

Пройти навчання та отримати завжди і всюди необхідну спеціальність  “Прикладна механіка” можна в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, а саме на базі Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона. Орієнтованість на прикладну складову, практичний характер навчання й націленість на конкретний результат дозволяють підготувати на базі інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона фахівців, готових до самостійної професійної діяльності.

Наші випускники працюють технологами, координаторами робіт (наприклад, зварювальних та/або відновлювальних), інженерами 3D друку, дизайнерами конструкцій і обладнання, інспекторами (забезпечення і контроль якості, так званий QA/QC), проектувальниками автоматизованих систем, викладають спеціальні дисципліни у коледжах та університетах, займаються наукою у вітчизняних і закордонних компаніях.

Дисципліни, що опановують студенти протягом навчання на спеціальності “Прикладна механіка” в ІМЗ ім. Є.О. Патона, дозволяють здобути ґрунтовну фундаментальну підготовку, яка дозволяє опанувати сучасні прикладні технології і є надійною запорукою адаптації фахівця в світі, що стрімко змінюється. До того ж, студенти оволодівають основами конструкторської діяльності й роботи у програмному середовищі CAD/CAM, комунікативних технологій, навчаються працювати з сучасними стандартами в галузі зварювання та споріднених технологій.

Особливості організації навчального процесу

Заняття студентів проходять із застосуванням інтерактивних технологій навчання, які дозволяють розвивати комунікативні навички на додачу до фахових, вдосконалювати критичне мислення, формулювати й відстоювати власну точку зору. Уміння студенти відпрацьовують на лабораторних заняттях на базі інституту та підприємств-партнерів, працюючи безпосередньо з сучасним промисловим обладнанням для різних способів зварювання і нанесення покриттів.

Практику студенти проходять на підприємствах Києва, де вони мають змогу навчатися у професіоналів. Інститут матеріалознавства і зварювання широко залучає фахівців-практиків до навчального процесу.

Студенти відвідують профільні лекції, майстер-класи, виставки, що дозволяє їм бути в курсі новітніх тенденцій виробництва. Вони беруть участь у фахових конференціях, олімпіадах та конкурсах, виборюють призові місця. Ярмарки вакансій, технічні візити на виробництво та зустрічі з роботодавцями допомагають кожному знайти своє покликання в межах спеціальності.

Освітня програма “Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь”.

Навчальним планом програми “Технологічні системи з’єднань та інженерії поверхні” передбачено вивчення таких спеціальних предметів: Технологія зварювання плавленням, Технологія та устаткування зварювання тиском, Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні, Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи, Програмування автоматизованих технологічних систем в зварюванні, САПР у зварюванні і споріднених процесах та інші.

Навчальний план складено на основі програми “International Welding Inspector” в рамках ліцензії провідної фахової організації в галузі зварювання та споріднених технологій – International Institute of Welding. Випускники освітньої програми “Технологічні системи з’єднань та інженерії поверхні” мають право навчатись за програмами International Institute of Welding із частковим перезарахуванням модулів. Дипломи, отримані за вказаними програмами, суттєво підвищують вагу фахівця на ринку праці й визнані в усіх промислово розвинених країнах.

Особливості навчального плану полягають у тому, що більшість курсів мають практичне спрямування, націлені на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Студенти вивчають особливості технологічних процесів зварювання, нанесення покриттів, адитивного виробництва. Опановують методи проектування зварювального та допоміжного обладнання, окремих вузлів та систем установок, включаючи систему керування. Розвивають вміння працювати з чинними стандартами в галузі. Вчаться елементам координації виробничих процесів та забезпечення якості.

 

Терміни і форми навчання в ІМЗ ім. Є.О. Патона за спеціальністю "Прикладна механіка" освітньою програмою “Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь”:

  • 3 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
  • 4 роки – денна або заочна форма:
  • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Перелік конкурсних предметів при вступі на спеціальність "Прикладна механіка" за освітньою програмою “Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь”:

  • Українська мова (вага предмету 0.25)
  • Математика (вага предмету 0.5)
  • Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (вага предмету 0.2)

Спеціальності 131 “Прикладна механіка” надається особлива підтримка державою, тому при вступі нараховують додаткові бали. У 2020р. конкурсні бали (дивись умови прийому ➡️ pk.kpi.ua збільшуються:

  • з коефіцієнтом 1.02 – якщо заяви подані на перший або другий пріоритет
  • з коефіцієнтом 1.05 – для випускників сільських шкіл