Горизонтальная линия

Захист МД

17-18 грудня 2020, четвер, п'ятниця, початок о 11.00 годині

_______________________________________

Процедура проведення контрольного заходу

1. Захист  МД здійснюється екзаменаційною комісією  в режимі відеоконференції (Google Meet)

Користувачам Chrome, Firefox, Safari й Edge не потрібно встановлювати спеціальні плагіни або програмне забезпечення. На мобільному пристрої, установіть додаток із Google Play або Apple App Store.

2. У день захисту студент повинен підтвердити свою особу комісії, тобто показати свою залікову книжку чи паспорт/ID по відеозв’язку.

3. Обов'язковою є наявність відзиву та рецензії на магістерську дисертацію.

 

Всі бажаючі можуть приєднатися

за умови попередньої реєстрації. Напишіть нам на e-mail katia.spirina[at]gmail.com

І ми додамо Вас до зустрічі в Google Meet.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2

3

4

Спеціальність: 131 Прикладна механіка,

освітня програма (спеціалізація): «Автоматизовані технологічні системи у зварюванні»

Група ЗА - 91мп

1.

Бурма Михайло Олександрович

Обладнання та технологія плазмової сфероїдизації порошків (комплексна кваліфікаційних робіт)

Equipment and technology for plasma spheroidization of powders (complex research project)

Професор, д.т.н., Фомічов С.К.

2.

Радченко Олексій Олександрович

Професор, д.т.н., Фомічов С.К.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка,

освітня програма (спеціалізація): «Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження»

Група ЗП -з91мп

1.

Головков Іван Миколайович

Відновлення шнеку дробоструйної машини плазмово-порошковим наплавленням

Reconditioning of a screw conveyor in a shot blasting machine by plasma powder deposit welding

Проф., д.т.н. Смирнов І.В.

2.

Динька Олександр Юрійович

Розробка та дослідження плазмотрона для різання масиву дискретних деталей

Engineering and research of a plasmotron for cutting a discrete parts array

Проф., д.т.н., Пащенко В.М.

3.

Затолока Андрій Ігорович

Антикорозійний захист внутрішньої поверхні резервуару газотермічним напиленням

Rust protection  of а reservoir inner surface by a gas-thermal spraying

Доц., к.т.н.

Попіль Ю.С.