2017 рік

 1. Патент на корисну модель № 116167 Україна, МПК (2017.01), В23К 9/16(2006.01), В23К 9/18 (2006.01), В82Y 40/00. Спосіб електродугового зварювання та наплавлення з введенням у зварювальну ванну нанокомпонентів. Кузнецов В.Д., Смирнов І.В., Чорний А.В., Степанов Д.В.; заявник та власник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.– №116167; заявл.25.11.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.
 2. Патент на корисну модель № 115309 Україна, МПК (2017.01), В23К 9/16(2006.01), В82Y 40/00. Спосіб електродугового зварювання та наплавлення з введенням у зварювальну ванну нанокомпонентів. Кузнецов В.Д., Фомісов С.К., Смирнов І.В., Чорний А.В., Степанов Д.В.; заявник та власник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.– №115309; заявл.04.11.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. №7.

2016 рік

 1. Пат. № 104371 Україна, МПК (2016.01) С23С 4/00, В05B 7/16 (2006.01), H05H 1/26 (2006.01). Пристрій для плазмово – дугового напилення покриттів з магнітним керуванням. Смирнов І.В., Чорний А.В., Фурман В.К., Зіберов М.Л., Долгов М.А.; заявник та власник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.– №104371; заявл. 16.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. №2.

2015 рік

 1. Пат. №98985 України, МПК (2015) В23К 9/16 Спосіб електродугового зварювання з введенням у зварювальну ванну нанокомпонентів / Кузнецов В.Д., Лобода П.І., Фомічов С.К., Смирнов І.В., Степанов Д.В..; заявл. 15.12.2014; опубл. 12.05.2015. Бюл. №9.
 2. Пат. №99762 України, МПК (2015) С23С 4/10, В23F 1/02 Композиційний металокерамічний порошок для газотермічних покриттів/ Смирнов І.В., Кузнецов В.Д., Чорний А.В., Фурман В.К., Руденький С.О.; заявл. 15.12.2014; опубл. 25.06.2015. Бюл. №12.

2009 рік

 1. Пат. 41184 Україна, МПК (2009) В22F1/00. Пристрій для нанесення покриттів на порошок/ Копилов В.І., Степанчук А.Н., Смирнов І.В., Сєліверстов І.А., Чорний А.В.–№41184; заявл.05.12.08; опубл.12.05.09, бюл.№9.
 2. Пат. 44494 Україна, МПК (2009) С23С4/04. Спосіб отримання металізованого керамічного порошку/ Копилов В.І., Смирнов І.В., Сєліверстов І.А., Сєліверстова С.Р., Чорний А.В. –№44494; заявл.30.03.2009; опубл. 12.10.2009, бюл. № 19.

2010 рік

 1. Кузнецов В.Д. Шворак М.В. Генератор дугової плазми Патент на корисну модель №46940, 11.01. 2010 р. Бюл. № 1
 2. Пат. №54496 Україна, МПК (2009) B23K 10/00. Пристрій для плазмового – дугового напилення покриттів / Чорний А.В., Копилов В.І., Зіберов М.Л., Смирнов І.В., Сєліверстов І.А.:заявник і власник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.– № 54496; заявл. 20.05.2010; опубл. 10.11.2010, бюл. №21.

2011 рік

 1. Кузнецов В.Д.Пащенко В.М., Степанов Д.В. Спосіб наплавлення неплавким електродом з подачею присадкового дроту. Патент на корисну модель №62941, 26.09. 2011 р. Бюл. № 18
 2. Пат. № 64348 Україна, МПК (2011) B23K 9/18. Спосіб наплавлення виробів із важкозварювальних сталей/ Кузнецов В. Д., Пащенко В. М., Попович П.В., 10.11.2011, Бюл. №21
 3. Патент України №58032, МПК (2011.01) C23C 14/00. Спосіб газополуменевого напилення тугоплавких порошків / Сорока О.Б.,  Довжук С.О., Лопата В.М., Капітоша Л.С., Брусило Ю.В.; опубліковано: 25.03.2011, бюлетень №6.
 4. Патент України № 56604, МПК (2011.01) В23K 23/00. Спосіб різання тонколистових металів з високою відбиваючою здатністю / Попіль Ю.С., Гайдук І.В., Корж В.М.; заявл. 28.05.2010. опубл.25.01.2011 Бюл. №2
 5. Патент України № 56603, МПК (2011.01) С23С 4/10, В23K 28/00. Спосіб різання товстолистових металів / Попіль Ю.С., Гайдук І.В., Корж В.М.; заявл. 28.05.2010. опубл. 25.01.2011 Бюл. №2

2012 рік

 1. Кузнецов В. Д., Пащенко В. М., Попович П.В. Спосіб наплавлення з термоциклюванням./ Пат. №73491 Україна, МПК (20) B23K 9/16, 25.09.2012р. Бюл. №.18
 2. Пат. № 67189 Україна, МПК (2011) B23K 9/16. Пристрій для підігріву валиків магнітокерованими дугами / Кузнецов В. Д., Пащенко В. М., Попович П.В. 10.02.2012 р. , Бюл. №.3
 3. Пат. № 75094 Україна, МПК (2011) B23K 9/16. Пристрій для наплавлення з термоциклюванням / Кузнецов В. Д., Пащенко В. М., Попович П.В. 26.11. 2012р. , Бюл. №.22
 4. Пат. № 3829/ЗУ/12 Україна, МПК (2011) С23С 4/10. Порошок для плазмового нанесення покриттів / Копилов В.І., Смирнов І.В., Чорний А.В., Антоненко Д.О.: заявник і власник Національний технічний університет україни “Київський політехнічний інститут”.– № 3829; заявл. 2011; опубл. 21.02.2012, бюл. №8
 5. Пат. 66940 України, МПК (2011) G01N13/00. Пристрій для оцінки процесу тертя і зношування матеріалів/ Сєліверстов І. А., Уваров В.А., Смирнов І. В. — №66940; заявл. 29.06.11; опубл. 25.01.12, Бюл. №2.

 

2014 рік

 1. Патент № 90773 Україна, МПК (2014.01) С23С 4/00. Спосіб керування потужністю плазмотрона / Пащенко В.М., Мироненко С. О.: заявник і власник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.– № 90773; заявл. 2013; опубл. 10.06. 2014, бюл. № 11
 2. Пат. № 89851 України, МПК (2014) В22F1/00 Пристрій для плакування порошків у вакуумі / Смирнов І.В., Селівєрстов І.А., Чорний А.В., Ковальчук В.Ю.; заявл. 31.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8.