1. Копилов В.І. Поверхневі фізико-хімічні процеси: навчальний посібник / В. І. Копилов, І. В. Смирнов.- К.: НТУУ «КПІ», 2012.- 284 с. – Бібліогр.: с. 276-277.- 400 пр.
 2. Рижов Р.М. Магнітне керування якістю зварних з’єднань: монографія/ Р.М. Рижов, В.Д. Кузнецов. – К.: Екотехнологія, 2010. – 288с.
 3. Корж В.Н. Обработка металлов водородно-кислородным пламенем: монография/ В.Н. Корж, Ю.С. Попиль. – К.: Экотехнология, 2010. – 200с.
 4. Наплавлення: навч.посіб./ А.Ф. Власов, В.Д. Кузнецов, Н.О. Макаренко, О.А. Богуцький. – Краматорск: ДДМА, 2010. – 332с.
 5. Технология и оборудование для наплавки: навч.посіб.: в 2ч./ А.Ф. Власов, В.Д. Кузнецов, Н.О. Макаренко, О.А. Богуцкий. – Краматорск: ДДМА, 2012. – Ч.1. – 236с.
 6. Технология и оборудование для наплавки: навч.посіб.: в 2ч./ А.Ф. Власов, В.Д. Кузнецов, Н.О. Макаренко, О.А. Богуцкий. – Краматорск: ДДМА, 2012. – Ч.2. – 306 с.
 7. Сварочные процессы и оборудование: учебник/ С.К. Фомичев, В.М. Прохоренко, В.Д. Кузнецов и др. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 488с.
 8. Технологія газотермічного та вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів: навчальний посібник / В.М. Пащенко, В.Д. Кузнецов. – К.: НТУУ“КПІ ”, 2010 р.– 272 с.
 9. Обробка матеріалів концентрованими потоками енергії: навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. М. Пащенко, В. В. Квасницький, В. Д. Кузнецов; НТУУ "КПІ". - Київ, 2013. - 149 с.
 10. Пащенко В. М. Генерування потоків плазми та керування їх енергетично - просторовими параметрами : моногр. / В.М. Пащенко. – Київ: Гнозіс, 2014. – 283 с.
 11. Корж В. Н. Обработка металлов водородно-кислородным пламенем / В. Н. Корж, Ю. С. Попиль. - К. : Екотехнологія, 2010. - 194 c.
 12. Сварочные процессы и оборудование / Фомічов С.К., Прохоренко В.М., Кузнецов В.Д., Корж В.М. та ін.// -К.:НТУУ «КПІ», 2012.-488с.