_

 

Практика студентів кафедри проводиться відповідно до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.

Виробнича практика є важливим етапом процесу підготовки фахівців спеціальності і спрямована на вивчення конкретних технологічних процесів утворення зносостійких робочих шарів поверхні деталей і конструкцій.

Переддипломна практика є одним з кінцевих етапів процесу підготовки фахівців спеціальності і спрямована на закріплення отриманих під час навчання знань, вивчення конкретних технологічних процесів утворення зносостійкого покриття деталей і конструкцій, оволодіння методами та уміннями самостійної інженерно – технічної і науково – дослідницької діяльності в галузі інженерії поверхні.

Одним з елементів учбового процесу підготовки магістрів в галузі інженерії поверхні і споріднених технологій є науково-дослідна практика, яка спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих під час навчання, вміння ставити завдання, аналізувати результати і робити висновки, придбання та розвиток навичок самостійної наукової і дослідницької роботи.

Кафедра інженерії поверхні створює необхідні умови для виконання студентами учбової програми практики, вивчення нової техніки, передової технології, матеріалів та устаткування. Кафедра надає  студентам-практикантам можливість користуватися лабораторіями, учбовими кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Після закінчення практики кожний студент-практикант отримує відгук від бази практики, у якому надається характеристика ділових здібностей студента, використання ним отриманих знань, здібності до самостійного вирішення питань, пов’язаних з вирішенням конкретною інженерно-технічної задачи.

Усі види практики студентів проводяться на відомих в Україні науково-дослідних-установах і промислових підприємствах:

 • Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
 • Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
 • Інститут надтвердих матеріалів НАН України
 • Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України
 • Інститут механізації і електрофікації сільського господарства
 • ДП «Антонов» філія серійний завод «Антонов»
 • АНТК ім. О.К. Антонова
 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод
 • ВАТ “Ленінська кузня “
 • ВАТ «Полтавський гірничо –збагачувальний комбінат»
 • ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова
 • Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Т.Г.Шевченка