_

 

Отримання наукового ступеня пов'язане із проведенням досліджень у певній галузі та поглибленим її вивченням, по завершенні якого відбувається захист наукової роботи. Кафедра запрошує осіб із вищою освітою до виконання досліджень у галузі:

  • Зварювання та споріднені процеси і технології

Науковий ступінь: к.т.н.
Тривалість навчання: 4 роки (очна аспірантура), 4 роки (заочна аспірантура)
Вимоги до вступників:До навчання можуть бути допущені особи із вищою освітою рівня магістр або спеціаліст у галузі зварювання, механіки та металургії.

Підготовка в аспірантурі відбуватиметься відповідно Закону України “Про вищу освіту” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Більш докладну інформацію можна дізнатися на відповідному сайті Аспірантури

 

НАШІ ВИПУСКНИКИ >>>>>>>>>