Вступ на 1 курс
(за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

!!!!!!!ДОКУМЕНТИ в 2021 році подаються виключно ЕЛЕКТРОННО!!!!!!

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році, для вступу за державним замовленням ти маєш обов’язково надати сертифікат ЗНО:
- українська мова та література / українська мова;
- математики
.
Ти можеш використати сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
Третій конкурсний предметвступне фахове випробування, яке складається в університеті.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в 2021 році

При вступі на навчання за кошти фізичних та\або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти (небюджетні конкурсні пропозиції) обов’язково потрібно надати сертифікат ЗНО:
- українська мова та література / українська мова;
- другий конкурсний предмет використати результати ЗНО з математики, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір.
Третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в університеті.

Пам’ятай – документи до Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» потрібно подати документи з 14 липня до 23 липня включно!
Комплексне фахове випробування відбудеться у період з 24 до 26 липня. Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням — 27 липня. Не впусти можливість!

КОНТАКТИ приймальної комісії:
Адреса приймальної комісії: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кім. 142-2, 3 поверх
Телефон для довідок: (098) 386 56 70
E-mail: pkzfimz@gmail.com
Telegram: https://t.me/zf_imz_abitur_2020

Важливі дати:

01 лютого - 05 березня - Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
28 березня -ЗНО – математика
01 червня - ЗНО – українська мова / українська мова та література
14 липня - Початок прийому заяв та документів
23 липня - Закінчення прийому заяв та документів
24–26 липня - Строки проведення вступних випробувань
27 липня - Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
02 серпня - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
09 серпня -Зарахування вступників за державним замовленням
12 серпня - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
17 серпня - Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
 

Освітня програма «Технологічні системи з'єднань та інженерії поверхонь»

Хочете пов’язати своє життя з роботою у найперспективніших напрямах? Таких, як автомобілебудування, авіабудування, нафтохімічна промисловість, медицина, нові технології нанесення декоративних та зносостійких поверхневих шарів.
Висновок буде очевидним - це фахівці з споріднених технологій зварювання та ресурсозбереження. Стрімкий розвиток техніки і технологій, які базуються на споріднених процесах зварювання, зокрема, модифікуванні та зміцненні поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення спричинив потребу у підготовці нових фахівців галузі.
Програма підготовки за спеціалізацією «Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження» включає в себе обов’язкове вивчення комп’ютерного твердотільного проектування, моделювання та комп’ютерного забезпечення технологій інженерії покриттів.
Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин і конструкцій стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій.  На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших випускників необхідні для розвитку цієї перспективної галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Корисна інформація для вступу на 1 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: