Експериментальні дослідження проводяться у 4-х лабораторіях кафедри, які спеціалізовані за напрямками досліджень і використовуються паралельно як учбові аудиторії, в яких проводяться лабораторні роботи зі студентами.

Таке поєднання функціонального призначення приміщень та обладнання дозволяє: по-перше, залучати студентів до виконання наукових досліджень і створення нових зразків пристроїв та пристосувань, а, по-друге, ознайомлювати студентів із сучасними методиками дослідження та апаратурою для реалізації технологій інженерії поверхні. Крім того, значно скорочується час впровадження нових розробок кафедри у навчальний процес через оновлення тематики лабораторних та практичних занять.

Тісне спілкування дослідників зі студентами сприяє виявленню талановитої молоді і формуванню майбутнього контингенту у циклі підготовки магістрів та докторів філософії.

Лабораторія № 110
Вакуумно-конденсаційного напилення та механічних випробувань

 

Проведення лабораторних робіт з курсів: "Обладнання та технологія для вакуумно-конденсаційного нанесення покриття", "Теоретичні основи інженерії поверхні", "Газотермічна обробка матеріалів", "Технологія конструкційних матеріалів"

Проведення науково-дослідних робіт

Anga

Установка вакуумно-конденсаційного напилення АНГА-1

УВН

Установка вакуумно-конденсаційного напилення УВН

Лабораторія № 108
Наплавлення та напилення

Проведення лабораторних робіт з курсів: "Теоретичні основи інженерії поверхні", "Технологія конструкційних матеріалів", "Обробка поверхонь з покриттям", "Технологiя та обладнання для наплавлення-1, 2", "Ремонтне зварювання", "Відновлення деталей машин та конструкцій"

Проведення науково-дослідних робіт

Пекло-231

Установка для наплавлення в умовах дії зовнішніх електромагнітних полів

Plasma spray

Установка плазмового напилення із частково винесеною дугою

РМ-300

Установка плазмово-дугвого наплавлення РМ-300

 

Лабораторія №103
Плазмового напилення

Проведення лабораторних робіт з курсів: "Концентровані джерела енергії в технологіях  інженерії поверхні", "Комбіновані та гібридні процеси і технологіїї", "Реноваційні технології зварювання та споріднених процесів", "Ремонтне зварювання", "Відновлення деталей машин та конструкцій", "Технологія та обладнання для газотермічного нанесення покриття", "Наплавлення та напилення -2. Напилення"

Київ - 7

Установка плазмового напилення КИЇВ-7 та експериментальна установка плазмового напилення на складних газових плазмоутворювальних сумішах

Лабораторія №313
Газополуменевого напилення
Комп'ютерний клас

Проведення лабораторних робіт з курсів: "Технологія та обладнання для газотермічного нанесення покриття", "Наплавлення та напилення -1, 2", "Газотермічне напилення"

Проведення науково-дослідних робіт

Лабораторія № 113
Зварювальних джерел живлення

___

 

Лабораторія № 228
Комп'ютерний клас

__